8 มิถุนายน 2559

หมายเลข EMS ชื่อนามสกุล ลูกค้า ที่อยู่ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
EQ045305237TH บ.ซีบีซี บางรัก 08/06/59
NimEx6801606268115 พิสิษฐ กบินทร์บุรี 08/06/59
EQ045305501TH Patcharasit สวนหลวง 08/06/59
EQ045305435TH รัญชิดา ลาดกระบัง 08/06/59
EQ045305515TH ทวนทอง ขอนแก่น 08/06/59
EQ045305529TH ขวัญรัตน์ บางใหญ่ 08/06/59
EQ045305458TH วิบูลย์ บางสะพาน 08/06/59
EQ045305461TH อภินันท์ ชัยนาท 08/06/59
EQ045305475TH ธวัช ท่าตะโก 08/06/59
EQ045305489TH ทิชากร นนทบุรี 08/06/59
EQ045305413TH อณิษฐา สวนหลวง 08/06/59
EQ045305427TH สับรี ยี่งอ 08/06/59
EQ045305444TH เกรียงศักดิ์ เพชรบุรี 08/06/59
EQ045305373TH อมร กันทรารมย์ 08/06/59
EQ045305387TH คุณแป๋ว ประเวศ 08/06/59
EQ045305395TH สุธนัย สมุทรปราการ 08/06/59
EQ045305400TH ชวลิต บางเลน 08/06/59
EQ045305339TH ธัญชนก นนทบุรี 08/06/59
EQ045305342TH ชยากรณ์ สมุทรปราการ 08/06/59
EQ045305356TH จิรศักดิ์ ลำปาง 08/06/59
EQ045305360TH อินทร ดอยสะเก็ด 08/06/59
RI190133399TH บ.อาร์แอนด์ดีคอมพิวเตอร์ซิสเท็ม ห้วยขวาง 08/06/59
EQ045305299TH ศรันย์ธร สะพานสูง 08/06/59
EQ045305308TH บ.ลิ้มปิพงศ์โฮมมาร์ท เกาะพงัน 08/06/59
EQ045305311TH วราภัทร ประเวศ 08/06/59
EQ045305325TH ลักษณา สิชล 08/06/59
EQ045305254TH กษิดิศ ปลวกแดง 08/06/59
EQ045305268TH วีรยุทธ บางพลี 08/06/59
EQ045305271TH ชาคริส พิบูลมังสาหาร 08/06/59
EQ045305285TH เทพหัสดินทร์ บางละมุง 08/06/59
EQ045305210TH บ.อินเตอร์ไลน์เทคโนโลยี ประเวศ 08/06/59
EQ045305223TH ชมพูนุช บางแค 08/06/59
EQ045305775TH พิกุล ชลบุรี 08/06/59
EQ045305784TH ลลิตา วิเศษชัยชาญ 08/06/59
EQ045305798TH กิตติชัย บ่อทอง 08/06/59
EQ045305807TH บ.ซัคเซสวินเนอร์ สมุทรปราการ 08/06/59
EQ045305736TH ชาติชาย ท่าม่วง 08/06/59
EQ045305740TH พรทิพย์ ลาดกระบัง 08/06/59
EQ045305753TH ทินกร สันทราย 08/06/59
EQ045305767TH วัชรา สันป่าตอง 08/06/59
EQ045305696TH คุณเจี๊ยบ สมุทรปราการ 08/06/59
EQ045305705TH สุภัคชญา ท่าช้าง 08/06/59
EQ045305719TH ชำนาญ แม่เมาะ 08/06/59
EQ045305722TH ชรินทร์ ชลบุรี 08/06/59
RI190133385TH พงษ์พันธ์ สวี 08/06/59
EQ045305651TH ร้านสวพงษ์พาณิช เวียงสระ 08/06/59
EQ045305665TH อานนท์ ทุ่งสง 08/06/59
EQ045305679TH ปิยะวัฒน์ หลักสี่ 08/06/59
EQ045305682TH ปิยะวัชร์ สันทราย 08/06/59
EQ045305617TH ยุทธพงศ์ สูงเม่น 08/06/59
EQ045305625TH เจนจิรา หางดง 08/06/59
EQ045305634TH พงษ์ศักดิ์ ชลบุรี 08/06/59
EQ045305648TH ภาสุข คลองหลวง 08/06/59
EQ045305577TH สหรัฐ ห้วยขวาง 08/06/59
EQ045305585TH สำพาด บางละมุง 08/06/59
EQ045305594TH ฉัตรชัย บางบาล 08/06/59
EQ045305603TH ฮานีละ โคกโพธ์ 08/06/59
EQ045305532TH อรรณพ บางปะอิน 08/06/59
EQ045305546TH คุณจง บางปะกง 08/06/59
EQ045305550TH ร้านอุดมอุปกรณ์การแพทย์ แม่จัน 08/06/59
EQ045305563TH บ.แอนด์นาไลท์ติคอลส์เทคโนโลยี หนองจอก 08/06/59
EQ045305492TH ณัฐวุฒิ กะทู้ 08/06/59

 

7 มิถุนายน 2559

หมายเลข EMS ชื่อนามสกุล ลูกค้า ที่อยู่ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
RI190133323TH บ.จีเอ็นเตอร์ไพรส์แอนด์โค ปทุมวัน 07/06/59
RI190133252TH บ.โอนิเวิลด์ไวด์เทรดดิ้ง บางกรวย 07/06/59
RI190133306TH บ.พีเอสแอสเซท สมุทรสาคร 07/06/59
RI190133297TH บ.เคยูแอลฮาร์ดแวร์ ปลวกแดง 07/06/59
EQ045304656TH กฤษฎา มีนบุรี 07/06/59
EQ045304660TH ทวิชา ตาก 07/06/59
SDS4167703 Marudee ยะลา 07/06/59
NTC082615 ภานุพงค์ เลย 07/06/59
Kerry16609251 วิชณุ บางกระทุ่ม 07/06/59
Kerry16609249 ศิณีญา หางดง 07/06/59
Kerry16609248 ร้านนพดลอิเล็กทรอนิกส์ สมุทรสาคร 07/06/59
Kerry16609246 อิทธิชาติ บางปะกง 07/06/59
EQ045304934TH คุณดำรงณ์ สันป่าตอง 07/06/59
EQ045304951TH เฉลิมกรุง โคกสำโรง 07/06/59
EQ045304965TH Rangsan สารภี 07/06/59
EQ045304894TH คุณบอล กระทุ่มแบน 07/06/59
EQ045304903TH ปริญญา สมุทรปราการ 07/06/59
EQ045304917TH โสภา บางพลี 07/06/59
EQ045304925TH สุภณ วิเชียรบุรี 07/06/59
EQ045304850TH ลำพูน บ้านไร่ 07/06/59
EQ045304863TH สิทธิเดช วัดโบสถ์ 07/06/59
EQ045304877TH อดิกานต์ ปากเกร็ด 07/06/59
EQ045304885TH จิระพล วังทองหลาง 07/06/59
EQ045304815TH บ.คิงอาร์ตแอดเวอร์ไทซิ่ง กะทู้ 07/06/59
EQ045304829TH สมัสชา บางพลี 07/06/59
EQ045304832TH สำราญ เนินมะปราง 07/06/59
EQ045304846TH สีวิกา สัมพันธวงศ์ 07/06/59
EQ045304775TH คงตวัน วังทองหลาง 07/06/59
EQ045304789TH ชาติชาย ลำพูน 07/06/59
EQ045304801TH อนันต์ เพชรบูรณ์ 07/06/59
RI190133354TH ธัญเทพ สุรินทร์ 07/06/59
EQ045304792TH คุณก้อง จตุจักร 07/06/59
EQ045304735TH เกียรติศักดิ์ กงหรา 07/06/59
EQ045304744TH จิราวรรณ ดินแดง 07/06/59
EQ045304758TH สุขุมาล บางปะอิน 07/06/59
EQ045304761TH พนาไพร บ้านด่าน 07/06/59
EQ045304695TH ดิเรก ลำปาง 07/06/59
EQ045304700TH วลัยพร พานทอง 07/06/59
EQ045304713TH คุณชาติ นาหมื่น 07/06/59
EQ045304727TH คุณเมย์ บางพลี 07/06/59
RI190133368TH บ.แพ็คกิ้งสตอรี่ บางขุนเทียน 07/06/59
RI190133310TH บ.ดับเบิ้ลยูเคอิเล็คทริค ลำลูกกา 07/06/59
EQ045305245TH คุณปิ๋ม จตุจักร 07/06/59
EQ045305170TH คุณติ๊ก ประเวศ 07/06/59
EQ045305183TH รังสรรค์ บางบ่อ 07/06/59
RI190133408TH คุณนก บ้านโป่ง 07/06/59
EQ045305197TH สุภาพร โพธาราม 07/06/59
EQ045305206TH สำเนียง นาโพธิ์ 07/06/59
EQ045305135TH มานะกิจ กบินทร์บุรี 07/06/59
EQ045305149TH จรรยา นครปฐม 07/06/59
RI190133337TH พวงเพชร บางละมุง 07/06/59
EQ045305152TH รณกฤต พุทธมณฑล 07/06/59
EQ045305166TH เพทาย สวนหลวง 07/06/59
EQ045305095TH โรงพยาบาลท่าเรือ ท่ามะกา 07/06/59
EQ045305104TH คุณหมู ธัญบุรี 07/06/59
EQ045305118TH จิรพันธ์ คลองสามวา 07/06/59
EQ045305121TH ณิชกุล หนองแขม 07/06/59
EQ045305055TH โสภา สะพานสูง 07/06/59
EQ045305064TH ณัฐพล กาฬสินธุ์ 07/06/59
EQ045305078TH อรวรีย์ สงขลา 07/06/59
EQ045305081TH คุณหมวย สามพราน 07/06/59
EQ045305016TH พลเดช ตาคลี 07/06/59
EQ045305020TH จิรวัฒน์ บรรพตพิสัย 07/06/59
RI190133345TH ไวพจน์ นนทบุรี 07/06/59
EQ045305033TH สุชานันท์ บางกะปิ 07/06/59
EQ045304979TH ทศพล จตุจักร 07/06/59
EQ045304982TH Sirilak สวนหลวง 07/06/59
EQ045304996TH ภัทรภร หนองม่วง 07/06/59
EQ045305002TH อานนท์ บางบ่อ 07/06/59
EQ045304948TH ศุภกรณ์ บางใหญ่ 07/06/59

 

6 มิถุนายน 2559

หมายเลข EMS ชื่อนามสกุล ลูกค้า ที่อยู่ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
EQ045304174TH สิทธิศักดิ์ สวี 06/06/59
EQ045304188TH จีราศักดิ์ นนทบุรี 06/06/59
EQ045304191TH กฤติน บางบอน 06/06/59
EQ045304205TH ภูมินิวัฒน์ บางบัวทอง 06/06/59
EQ045304130TH อนุชา บางบัวทอง 06/06/59
EQ045304143TH วิศนุ นนทบุรี 06/06/59
EQ045304157TH แม่สา เฉลิมพระเกียรติ 06/06/59
EQ045304165TH กฤตพงษ์ สุโขทัย 06/06/59
EQ045304090TH ฉัตรชัย ไทรน้อย 06/06/59
EQ045304109TH ปวีณา วารินชำราบ 06/06/59
EQ045304112TH พัชรี ธนบุรี 06/06/59
EQ045304126TH กรชนก ปัว 06/06/59
EQ045304055TH วรเทพ สันทราย 06/06/59
EQ045304069TH บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น บางเขน 06/06/59
EQ045304072TH นารีนาถ แม่เมาะ 06/06/59
NIM2116060013473 บ.เพียววัตต์ เชียงใหม่ 06/06/59
NIM2116060013466 เสรี เชียงใหม่ 06/06/59
EQ045304452TH อุหมัดเต๊ะนิเยาะ บางน้ำเปรี้ยว 06/06/59
EQ045304466TH สันติภาพ สตึก 06/06/59
EQ045304470TH เอกชัย ปากเกร็ด 06/06/59
EQ045304483TH พุฒิพันธุ์ วัฒนา 06/06/59
EQ045304418TH พยุงศักดิ์ บางขุนเทียน 06/06/59
EQ045304421TH ปูชิตา ขอนแก่น 06/06/59
EQ045304435TH วิลาส ปากพนัง 06/06/59
EQ045304449TH ขจรศักดิ์ โพธาราม 06/06/59
EQ045304378TH มัณฑนา นิคมพัฒนา 06/06/59
RI190133270TH บ.ไทยนิปปอนเทคโนโลยี บางน้ำเปรี้ยว 06/06/59
EQ045304381TH ธนภณ ภูเก็ต 06/06/59
EQ045304395TH สมปราชญ์ กุฉินารายณ์ 06/06/59
EQ045304404TH วีระ นครสวรรค์ 06/06/59
EQ045304333TH ประจวบ ฉะเชิงเทรา 06/06/59
EQ045304347TH วิรัตน์ นครปฐม 06/06/59
EQ045304355TH จักรกฤช จตุจักร 06/06/59
EQ045304364TH จิราพร นครสวรรค์ 06/06/59
EQ045304293TH อรณีย์ บางพลี 06/06/59
EQ045304302TH บ.ฮามี่อิเลคทรอนิกส์ บ้านโป่ง 06/06/59
EQ045304316TH วัฒนา ภูเขียว 06/06/59
EQ045304320TH มยุรี ระยอง 06/06/59
EQ045304259TH บ.วสุพิตรพิบูล ห้วยขวาง 06/06/59
RI190133283TH บ.เพรียววัตต์ เชียงใหม่ 06/06/59
EQ045304262TH คุณเปิ้ล เก้าเลี้ยว 06/06/59
EQ045304276TH ต่อพันธ์ น้ำโสม 06/06/59
EQ045304280TH ร้านต่ายพืชไร่ สวรรคโลก 06/06/59
EQ045304214TH ฤทัย จตุรพักพิมาน 06/06/59
EQ045304228TH ธนเดช บางพลี 06/06/59
EQ045304231TH พรพรรณ โพธาราม 06/06/59
EQ045304245TH กัลยารัตน์ นาหว้า 06/06/59
EQ045304673TH บ.เอสพีบีเอ็นจิเนียริ่ง ลำพูน 06/06/59
EQ045304687TH กัมพล กระทุ่มแบน 06/06/59
EQ045304625TH ศิริยศ กระสัง 06/06/59
EQ045304611TH ณัฐณิชา ภูเก็ต 06/06/59
EQ045304639TH วรพฤทธิ์ ทุ่งครุ 06/06/59
EQ045304642TH พระศราวุธ เวียงเก่า 06/06/59
EQ045304571TH สมหมาย บ้านบึง 06/06/59
EQ045304608TH สุเมธ ศรีราชา 06/06/59
EQ045304599TH นิทัศน์ ศรีราชา 06/06/59
EQ045304537TH เพียงจันทร์ นนทบุรี 06/06/59
EQ045304545TH ธีรวุฒิ สกลนคร 06/06/59
EQ045304554TH ปราโมทย์ ศรีนคร 06/06/59
EQ045304585TH ปราโมทย์ ศรีนคร 06/06/59
RI190133266TH บ.ธนะพันธ์แม็คคานิคอล ปทุมธานี 06/06/59
EQ045304497TH เด่นชัย สมุทรสาคร 06/06/59
EQ045304506TH บ.ไทยเยอรมันสเปเชียลตี้กลาส บางบ่อ 06/06/59
EQ045304510TH ชนาธิป เกาะพงัน 06/06/59
EQ045304523TH คุรเปรียบ หาดใหญ่ 06/06/59